Taal in de Wijk

Wat doen wij

Taal in de Wijk helpt Almeerders die het Nederlands als tweede taal spreken (NT2) met de Nederlandse taal, zodat zij deze beter beheersen en daardoor makkelijker kunnen participeren in de samenleving.
Ervaren taalvrijwilligers zijn elke week voor 1,5 uur in verschillende buurtcentra aanwezig om mensen te helpen bij het verbeteren van hun Nederlandse

taalvaardigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Wekelijks komen een taalvrijwilliger en minimaal 4 deelnemers bij elkaar in het buurtcentrum om samen de Nederlandse taal te oefenen. Hierbij gaat het voornamelijk om de spreek- en luistervaardigheid, maar ook de schrijf- of leesvaardigheid van de deelnemers komt aan bod.

Privacyverklaring Ontmoet ons op: